Optometrie

Maak een afspraak


De oogtesten worden uitgevoerd door gekwalificeere optometristen.

Ook hier hebben we up-to-date aparatuur ter beschikking om u een optimaal zicht en comfort te verzekeren.
Onze oogtesten zijn evenwel helemaal niet hetzelfde als een volledig medisch nazicht door een oogarts, die als enige over de gezondheid van uw ogen kan oordelen.

We raden u dan ook ten zeerste een regelmatig oogartsbezoek aan.